TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS

SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


MUZIK MALAYSIANA

(MUSIC OF THE MALAYSIAN REGION)


CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS

(KANDUNGAN BAHAN SUMBER)

THE MUSIC WORLD (ALAM MUZIK)

Malaysian National and State Anthems
(Lagu Negaraku dan Lagu-lagu Negeri Malaysia)

 

MOE's Song - Wawasan and Songs of Divisions of the MOE
(Lagu KPM - Wawasan dan Lagu Bahagian-bahagian KPM)

     

Children's Songs
Malay Songs, Chinese Songs, English Songs
(Lagu-lagu Kanan-kanak)
Lagu Melayu, Lagu Cina, Lagu Inggeris

     

Songs for Religious Education
Islamic Hymns, Buddhist Hymns, Buddhist Chantings, Christian Hymns
(Lagu-lagu Pendidikan Agama)
Lagu Nasyid, Lagu Buddhisme, Menghaji Buddhisme, Lagu Kristian

     

KBSR MIDI Songs
Year 1, Year 2 Year 3 Year 4, Year 5, Year 6
(Lagu-lagu MIDI KBSR)
Tahun 1, Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4, Tahun 5, Tahun 6

     

COMING SOON (AKAN DATANG)

 

Traditional Songs of Malaysia
(Lagu-lagu Tradisi Malaysia)


Go To References
(Pergi Ke Rujukan)

On-line References
Rujukan On-line
http://www.thanhsiang.org/klintiendharm/sumber/0-ruj.htm#rmuzik


Kindly visit my other Websites
Sila kunjungi Laman saya yang lain

   Lawat (Visit)   SUMBER MALAYSIANA
                              RESOURCES OF THE MALAYSIAN REGION

http://sumber_my.tripod.com/index.htm

   Lawat (Visit)   FLORA MALAYSIANA  
                              PLANTS OF THE MALAYSIAN REGION

http://flora_my.tripod.com/index.htm

   Lawat (Visit)   FAUNA MALAYSIANA  
                              ANIMALS OF THE MALAYSIAN REGION

http://fauna_my.tripod.com/index.htm

   Lawat (Visit)    MUZIK MALAYSIANA  
                                  MUSIC OF THE MALAYSIAN REGION

http://muzik_my.tripod.com/index.htm

  BALIK KE MENU UTAMA (RETURN TO MAIN MENU)

Kemaskini terakhir (Last update) : 22/08/2003   12/01/02 20/07/01 20/01/01 15/01/01 31/12/00 15/11/00 01/09/00 31/10/99 16/09/99


Pertanyaan    (Inquiries)

Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya

August 2003